Domu / Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Kategoria
Newsletter

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie powierzone nam dane osobowe są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem i nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom bez Twojej zgody. Zawsze możesz poprosić o zmianę lub usunięcie danych pisząc do nas wiadomość drogą e-mailową. Możesz także zmienić swoje dane w zakładce konta.

Rejestrując się jako klient, odbiorca newslettera lub w innej formie automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową lub telefoniczą informacji o nowościach w naszym sklepie. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych informacji, możesz w dowolnej chwili wypisać się z naszej bazy postepując według instrukcji zawartej w każdej wysyłanej wiadomości. Nasz sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania się z gwarancji bezpieczeństwa w przypadku ataku nieznanego napastnika (hakera).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kiedy dokonujesz rejestracji konta lub składasz zamówienie przekazujesz nam swoje dane osobowe i jednoczesnie wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i jak również dla celów marketingowych

Prywatność jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych (zwaną dalej "UODO"), z późniejszymi zmianami.

 

Czym są dane osobowe i inne dane?

Dane osobowe to dane, które dobrowolnie przekazujesz nam w ramach Twojego zamówienia lub rejestracji. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują daną osobę. Dane osobowe to między innymi imię i nazwisko, zdjęcie, data urodzenia, adres e-mail i adres zamieszkania lub numer telefonu.

Inne dane automatycznie pobierane w związku z korzystaniem ze strony internetowej to adres IP, typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczba wejść do interfejsu WWW, informacje uzyskane za pomocą plików cookie i inne podobne informacje. Należy pamiętać, że możemy uzyskać te dodatkowe dane bez rejestracji i niezależnie od tego, czy dokonasz zakupu poprzez stronę internetową.

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i inne?

Dzięki danym osobowym i innym danym umożliwiamy przede wszystkim dostęp do konta i optymalne wykorzystanie strony internetowej.

Korzystamy również z tych danych w celu informowania o zarządzaniu kontem i obsłudze użytkowników. Dane mogą być wykorzystywane do ulepszania naszych usług, w tym do korzystania z analizy zachowania użytkownika strony internetowej.

Dane mogą być wykorzystywane do celów biznesowych i marketingowych, tj. do zarządzania bazą danych użytkowników sklepu internetowego oraz do oferowania towarów i usług na czas nieokreślony. Przesyłając zamówienie lub dokonując rejestracji konta, zgadzasz się na wysyłanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Możesz wysłać nam wiadomość e-mail w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty e-mail na nasz kontaktowy adres e-mail, aby wyrazić zgodę na wysyłanie komercyjnych wiadomości i e-maili w celu marketingu bezpośredniego.

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i nimi zarządzamy?

Nasza firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO i jest prowadzona w rejestrze w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod swoim numerem rejestracyjnym.

Przetwarzania danych osobowych i innych możemy powierzyć trzeciej osobie będącej administratorem.

Dane osobowe i inne zebrane dane są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Nie przekazujemy danych osobowych żadnej innej osobie. Wyjątek stanowią przewoźnicy zewnętrzni i osoby zaangażowane w dostawę towarów lub świadczenie usług. Takim osobom dane osobowe są dostarczane w minimalnym zakresie niezbędnym do dostarczenia towarów lub świadczenia usługi.

 

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo do informacji o ich przetwarzaniu (informacje o celu przetwarzania, informacje o źródłach tych danych i informacje o odbiorcy). Informacje te zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki na żądanie. Ponadto użytkownik ma prawo do poprawiania danych osobowych i innych działań zgodnych z prawem w stosunku do tych informacji.

Na podstawie Twojej pisemnej prośby usuniemy Twoje dane osobowe z bazy danych.

Jeśli uważasz, że nasza firma, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa, możesz:

- poprosić nas lub administratora o wyjaśnienia;

- zażądać, abyśmy my lub administrator usunęli powstały problem. W szczególności może to oznaczać blokowanie, naprawianie, uzupełnianie lub usuwanie danych osobowych.

Pomożemy Ci chronić twoje dane osobowe. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z naszych działań, masz prawo skontaktować się z właściwymi organami, w szczególności z Biurem Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez wpływu na twoje prawo do bezpośredniego rozpatrzenia twojej skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

W celu przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych możemy wymagać zwrotu kosztów procedury, nie przekraczającego jednak kosztów dostarczenia informacji.

Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz).

Nasza firma i potencjalne firmy przetwarzające dane mają siedzibę w Czechach.

 

Korzystając z naszego sklepu internetowego, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie informacji o Tobie i Twoich zakupach na warunkach określonych powyżej.

 

Chronimy Twoje dane i dziękujemy za zaufanie.

Twój zespół BABYGROUP